Z przyjemnością angażujemy się w akcje charytatywne na terenie Województwa Zachodniopomorskiego. Oferujemy spektakle pro bono między innymi dla takich instytucji jak: domy dziecka, domy spokojnej starości, hospicja, domy pomocy społecznej, a także dla wszelkich innych organizacji, które pomogą Nam w szerzeniu kultury, uśmiechu i pogody ducha.

Serdecznie zapraszamy do współpracy.